Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr. 106 din 10.12.2021, prin care a fost modificată lista statelor clasificate în cele trei zone (verde, galbenă, roșie), în conformitate cu incidența actualizată la nivel internațional. Lista intră în vigoare începând cu data de 12.12.2021, ora 00:00.

Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată astăzi, 10 decembrie 2021.

Actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat:

  – în zona roșie au intrat: Finlanda și Liban;

   – în zona galbenă au intrat: 
         •   din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Armenia, Dominica, Maldive și Singapore;
         •din zona verde, în urma creșterii incidenței: Polinezia Franceză;

– în zona verde au intrat: România, Chile și Noua Caledonie.

Țările incluse în zona roșie

Zimbabwe** 36.3
Andorra 30.6
Guernsey 25.4
Insulele Cayman 23.9
Slovacia 22.7
Cehia 22.7
Belgia 20.8
Liechtenstein 18.9
Olanda 17.8
Jersey 16.8
Insula Man 16.1
Austria 15.1
Croația 14.8
Insulele Feroe 14.6
Mauritius 14.2
Slovenia 13.7
Ungaria 13.5
Gibraltar 13.4
Georgia 13.3
Bonaire, Saint Eustatius și Saba 13.1
Irlanda 12.6
San Marino 12.4
Elveția 12.3
Insulele Mariane de Nord 11.7
Danemarca 10.2
Anguilla 9.7
Germania 9.4
Marea Britanie** 9.1
Lituania 8.6
Polonia 8.6
Monaco 8.5
Luxemburg 8.2
Norvegia 8.2
Grecia 8.1
Barbados 7.9
Groenlanda 7.6
Franța 7.2
Cipru 7.0
Trinidad și Tobago 6.9
Seychelles 6.9
Iordania 6.1
Letonia 5.9
Muntenegru 5.8
Estonia 5.7
Islanda 5.1
Serbia 4.4
Portugalia 4.4
Bulgaria 4.3
Turcia 4.1
Ucraina 3.7
Statele Unite ale Americii 3.6
Finlanda 3.1
Federația Rusă 3.0
Liban 3.0
Africa de Sud** 1.7
Eswatini** 0.9
Brazilia** 0.6
Botswana** 0.4
Namibia** 0.3
Nepal** 0.1
India** 0.1
Lesotho** 0.1
Zambia** 0.0
Angola** 0.0
Malawi** 0.0
Mozambic** 0.0

Țările incluse în zona galbenă

Singapore 2.9
Spania 2.9
Laos 2.9
Belize 2.9
Mongolia 2.8
Maldive 2.7
Italia 2.7
Bosnia și Herțegovina 2.6
Malta 2.6
Suedia 2.5
Polinezia Franceză 2.5
Belarus 2.5
Macedonia de Nord 2.4
Aruba 2.2
Malaysia 2.2
Vietnam 2.2
Azerbaidjan 2.2
Armenia 2.2
Republica Moldova 2.0
Saint Vincent și Grenadine 1.9
Albania 1.9
Dominica 1.9
Brunei Darussalam 1.8

UPDATE: CNSU publică o serie de modificări la regulile de carantinare la întoarcerea în țară.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 – Articolul 1 la Hotărârea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, valabile 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1162 din 7 decembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 3-5 și art. 7 alin. (4) și (5) din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, ora 24,00, se stabilesc următoarele reguli de aplicare a măsurii carantinei referitoare la persoanele care sosesc în România:”.

2. La punctul 3, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;”

3. La punctul 3, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l) cu următorul cuprins:
„k) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR și prezintă documente doveditoare pentru infecția cu SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

l) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar.”

4. Punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat cu o durată de 14 zile cu privire la persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe și nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).”


5. Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat cu o durată de 10 zile pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și pentru persoanele vaccinate ori pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară care sosesc din statele terțe, dacă nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).”

6. La punctul 6, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;”.

7. La punctul 6, după litera j) se introduc trei noi litere, literele k), l) și m) cu următorul cuprins:

„k) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării și prezintă documente doveditoare (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc
cu mijloace proprii);

l) angajații sistemului național de apărare, ordine publică şi securitate națională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării și sunt vaccinați ori au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară;

m) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar.”

Noi reguli: cine intră în carantină

Sosirea în România a persoanelor care vin din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, aflate în zonele VERDE și GALBEN:

NU intră în carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală

– Carantină pentru 14 zile la domiciliu, la o adresă declarată sau într-un spațiu special amenajat în cazul în care:Persoanele care nu prezintă dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării negative RT-PCR pentru COVID-19, efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Sosirea în România a persoanelor care vin din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, aflate în zona ROȘIE:

– NU intră în carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală

– Carantină pentru 10 zile (la domiciliu, la o adresă declarată sau într-un spațiu special amenajat) pentru persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin boală, doar dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

– Carantină pentru 14 zile (la domiciliu, la o adresă declarată sau într-un spațiu special amenajat) pentru persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin boală, dacă NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Sosirea în România a persoanelor care vin din state terțe (altele decât UE și spațiul european)

NU intră în carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 de zile, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul national.

– Carantină pentru 10 zile la o adresă declarată sau într-un spațiu special amenajat în cazul în care persoanele nevaccinate ori cele care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, cu condiția să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul national, indiferent de zona de risc în care sunt încadrate statele din care vin.

– Carantină pentru 14 zile pentru persoanele care intră în România și NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Sursa:www.stiridiaspora.ro

Comenteaza:

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.